Hjem

 

LITT OM OSS

I 1996 startet Ronny Andersen enkeltmannsforetaket Ronny Andersen.

Da var han alene om driften, og det var en graver og en lastebil i firmaet.

Frem til 1996 ble firmaet drevet som et enkeltmansforetak, men fra 2006 og frem til i dag,

har vi vokst og vi er i dag rundt 20 ansatte i tillegg til innleid hjelp.

 

I 2012 tok vi et valg om å bytte firmanavn til Numedal Graving og Transport AS.

 

Vi har i dag flere gravere, lastebiler, traktorer, sorteringsverk og knuseverk.

Viktigere enn utstyret er de dyktige medarbeiderene som vi har med oss.

 

Våre ansatte/innleide liker nye og store utfordringer.

Vi driver innen anlegg- og transportbransjen.

Veibygging, hyttetomter, krankjøring, veivedlikehold, massetransport og spesialtransport. Vi har i tillegg hatt bygging av to kraftverk.

Vi leverer knuste og sorterte masser i hele Numedal.

Vi har siden oppstart i 1996 hatt mange oppdrag for Arne Olav Lund AS, Statskraft Energi AS, Nore Energi AS, Numedal- Laugens Brugseierforening og siden 2013 har vi utført mange oppdrag for NCC Norge, sommer som vinter.

<< Ingen oppdrag er for små eller for store >>

 

 

 

Besøks adresse : Uvdalsvegen 14, 3630 Rødberg - Telefon 924 52 004

E-post : ronny.andersen@online.no

org. nummer 990 131 198

Nettsted Nugt.no

 

  • Hyttetomter
  • Krankjøring
  • Infrastruktur
  • Massetransport
  • Spesialtransport
  • Maskintransport

Dette er noen av tjenestene vi tilbyr:

NUMEDAL

Graving og Transport AS

Telefon 924 52 004 - e-post ronny.andersen@online.no - www.nugt.no