Prosjekter
  • Massetransport
  • Spesialtransport
  • Maskintransport

NUMEDAL

Graving og Transport AS

Dette er noen av tjenestene vi tilbyr :

  • Hyttetomter
  • Krankjøring
  • Infrastruktur

Telefon 924 52 004 - e-post ronny.andersen@online.no - www.nugt.no

Vinterdrift for NCC Norge

Vegvedlikehold for NCC Norge

Maskinflytting

 

Trenger du flytting av maskiner, ta kontakt med oss.

Boligfelt Skalstadlunden

 

  • 28 nye tomter
  • Vei, vann, avløp

Vegbygging, Bjønnebekk i Uvdal Alpinsenter

To-mannsbolig, Raumyrveien på Kongsberg

Marcus Thranes gate

Besøks adresse: Uvdalsvegen 14, 3630 Rødberg - Telefon: 92 45 20 04

E-post: ronny.andersen@online.no - org.nummer: 990131198

Nettside: nugt.no