Prosjekter
  • Massetransport
  • Spesialtransport
  • Maskintransport

NUMEDAL

Graving og Transport AS

Dette er noen av tjenestene vi tilbyr :

  • Hyttetomter
  • Krankjøring
  • Infrastruktur

Telefon 924 52 004 - e-post ronny.andersen@online.no - www.nugt.no

Boligfelt Skalstadlunden

  • 28 nye tomter
  • Vei, vann, avløp

NCC Roads (veivedlikehold 5 år )

Bjønnebekk (vei bygging )

Raumyrveien

  • tomannsbolig

Merkur Thranes gate

Lafteråsen

Maskinflytting

Tomt Skalstadlunden (tomt 25)

Besøks adresse: Uvdalsvegen 14, 3630 Rødberg - Telefon: 92 45 20 04

E-post: ronny.andersen@online.no - org.nummer: 990131198

Nettside: nugt.no